Finanšu komitejas sēde20/09/07

Finanšu komitejas sēde

pl.14.00Daugavpilī 2007.gada 20.septembrī

Darba kārtība:1. Par grozījumiem Sporta centra Daugavpils ledus pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

2. Par grozījumiem Sporta centra Daugavpils ledus maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadamZiņotājs – Sporta centrs Daugavpils ledus direktors V.Drelings3. Par grozījumiem Daugavpils Neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas pamatbudžeta (valsts budžeta) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

4. Par grozījumiem Daugavpils Neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas pamatbudžeta (maksas pakalpojumi) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadamZiņotājs – Daugavpils Neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas direktors V.Kosnarevičs5. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes Bērnu un jaunatnes sporta skolas pamatbudžeta (valsts budžeta transferti) ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu 2007.gadam

6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes Bērnu un jaunatnes sporta skolas pamatbudžeta mērķdotācijas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

7. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes Bērnu un jaunatnes sporta skolas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadamZiņotājs - Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora p.i.V.Stepanovs8. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Kultūras nodaļas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadamZiņotājs – Daugavpils pilsētas Kultūras nodaļas vadītājs J.Butkevičs9. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 10.vidusskolas maksas pakalpojumi (ēdnīca) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadamZiņotājs – Daugavpils 10.vidusskolas direktore I.Kirņičanska10. Par Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes valsts mērķdotācijas ieņēmumu un izdevumu tāmju apstiprināšanu 2007.gadamZiņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes direktore Ž.Kulakova11. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadamZiņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks G.Kaminskis12. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Bāriņtiesas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

13. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projektā “Grupas dzīvokļu izveidošana jauniešiem no aprūpes iestādēm Daugavpilī” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

14. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes dzīvokļu atsavināšanas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

15. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projektā “Reģiona attīstība, ieviešot reģenerācijas pasākumus” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

16. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projektā “Uzņēmējdarbības (mazumtirdzniecība) attīstība kā pilsētvides veidojošais elements” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

17. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes pašvaldības īpašuma atsavināšanas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

18. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projektā “Pētījums” “No ieslodzījuma atbrīvoto Daugavpils iedzīvotāju iespējas darba tirgū Austrumlatgalē”” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

19. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projektā “Daugavpils pilsētas cilvēkresursu, kā darba spēka pieejamības analīze nodarbinātības problēmu risināšanai Austrumlatgales darba tirgū” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

20. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes projektā “Biznesa pamati cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadamZiņotājs – Daugavpils pilsētas domes galvenā grāmatvede A.Geikina21. Par telpu nomas maksas likmes samazināšanuZiņotājs – Neapdzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs A.Jegorovs22. Par īres maksas un apsaimniekošanas maksas noteikšanuZiņotājs – SIA “DDzKSU” juriste V.Dubina23. Par ziedojuma ar uzlikumu pieņemšanuZiņotājs – Domes izpilddirektora vietnieks V.Kononovs24. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.novembra lēmumā Nr.1064Ziņotājs – Domes personāllietvedības pārzine A.Kokina25. Par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Kiheļbekera iela 23 nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumāZiņotājs - Domes Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems26. Par līdzekļu piešķiršanuZiņotājs – Domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha